Skip to main content

LUMEN project kick-off

By 24/10/2019december 17th, 2020Nieuws

Start of Interreg project Lumen

(‘Zonlicht als brandstof voor duurzame chemische processen’)

Als samenleving staan ​​we momenteel voor twee grote uitdagingen: het veiligstellen van onze toekomstige energievoorziening door de overdracht van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgas CO2.

Alleen zo kunnen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs bereiken; beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 ° C in de 21e eeuw en netto nul CO2-uitstoot in 2050.

Het Interreg-project LUMEN pakt beide uitdagingen aan

Op 1 mei 2019 werd het LUMEN-project gestart. De partners binnen LUMEN ontwikkelen technologieën om CO2 om te zetten in brandstoffen en tussenproducten voor de productie van speciale chemicaliën.