De kracht
van de zon

Zonlicht wordt direct gebruikt als energiebron voor de omzetting van CO2 waterstof en methanol.

Scroll naar beneden om te starten

De Reactor

De uitdaging binnen FOTON is het ontwikkelen van een chemische reactor die het mogelijk maakt om processen aan te drijven met zonlicht als duurzame energiebron.

De Drukmeter

Door processen niet conventioneel te verwarmen, maar met zonlicht aan te drijven, kunnen we bestaande reacties uitvoeren bij een veel lagere druk.

De Drukmeter

Door processen niet conventioneel te verwarmen, maar met zonlicht aan te drijven, kunnen we bestaande reacties uitvoeren bij een veel lagere druk.

In de Reactor

De katalysatoren die we ontwikkelen nemen de energie uit zonlicht op, en maken die op een efficiënte manier beschikbaar voor de omzetting van CO2 naar methaan en syngas.

De Thermometer

Omzetting van CO2 vindt normaal plaats bij een hoge temperatuur boven 400C. Zonlicht maakt het mogelijk om hetzelfde proces bij veel lagere temperatuur uit te voeren. Bijverwarming van het chemisch proces is niet nodig.

Sluit de introductie

De kracht
van de zon

Zonlicht wordt direct gebruikt als energiebron voor de omzetting van CO2 en waterstof naar synthetisch aardgas en/of syngas. Ook wordt de mogelijkheid om het concept in te zetten voor de productie van fijnchemicaliën onderzocht. Het voordeel hiervan is dat extra omzettingsstappen (conversie van zonlicht naar elektriciteit) worden vermeden en de energie-efficiëntie van het proces wordt geoptimaliseerd.

De Drukmeter

Door processen niet conventioneel te verwarmen, maar met zonlicht aan te drijven, kunnen we bestaande reacties uitvoeren bij een veel lagere druk.

De Reactor

Uitdaging binnen FOTON is het ontwikkelen van een chemische reactor die het mogelijk maakt om processen aan te drijven met zonlicht als duurzame energiebron

In de Reactor

De katalysatoren die we ontwikkelen nemen de energie uit zonlicht op, en maken die op een efficiënte manier beschikbaar voor de omzetting van CO2 naar methaan en syngas.

De Thermometer

Omzetting van CO2 vindt normaal plaats bij hoge temperaturen boven 400C. Zonlicht maakt het mogelijk om hetzelfde proces bij veel lagere temperatuur uit te voeren. Bijverwarming van het chemisch proces is niet nodig.