Skip to main content

Sunlight
fueled
chemistry

Als samenleving staan we momenteel voor twee grote uitdagingen: het veiligstellen van onze toekomstige energievoorziening door de overdracht van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgas CO2. Alleen zo kunnen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs; beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1.5°C in de 21e eeuw en netto nul CO2-uitstoot in 2050 bereiken. Het project FOTON pakt beide uitdagingen aan.

De hoofddoelstelling van FOTON is de ontwikkeling van hightech systemen en materialen voor zonlicht-gedreven duurzame chemische processen die bijdragen aan een klimaat neutrale industrie. Deze doelstelling zal worden gerealiseerd middels de ontwikkeling van 3 pilot schaal demonstratoren voor de productie van groene waterstof (2 demonstratoren) en groene methanol (1 demonstrator) op test-sites. Zowel groene waterstof als methanol zijn relevant als bouwstenen (feedstock) voor de chemische industrie. Daarnaast kunnen beiden ook als energie-opslag medium en als brandstof worden ingezet.  Binnen FOTON richten we ons op de productie van groene waterstof en groen methanol voor gebruik als bouwsteen in de chemische industrie. Voor die toepassing mogen waterstof en methanol namelijk een hogere kostprijs hebben dan voor de toepassing als brandstof of in energie-opslag.

Aan de hand van drie pilot demonstraties wordt aangetoond dat zonlicht op een technologisch efficiënte, energie-efficiënte en financieel haalbare manier kan worden gebruikt als duurzame energiebron voor de productie van groene methanol en groene waterstof.

Het onderzoek binnen FOTON vormt de basis voor de toekomstige vertaling naar een industrieel proces en biedt commerciële kansen voor producenten van materialen en equipment en chemische bedrijven in de regio.

Meer over project FOTON

De techniek achter de chemie

Binnen het FOTON-project worden drie demonstratoren opgeleverd, die aantonen dat de zonlicht gedreven omzetting van CO2 naar waterstof en methanol technisch en economisch haalbaar is.

Start de introductie

De kracht van de zon

We reduceren de uitstoot van CO2, gebruiken we zonlicht als duurzame energiebron en maken we bruikbare producten voor de chemie- en energiesector. Met behulp van de demonstratoren kunnen we de technische en commerciële haalbaarheid van dit proces aantonen, wat essentieel is voor verdere opschaling en uiteindelijke commercialisatie.

Het onderzoek in FOTON levert de basis voor de uiteindelijke doorvertaling naar een industrieel proces en biedt commerciële kansen voor materiaalproducenten, equipmentproducenten en chemiebedrijven in de regio.

Geïnteresseerd? Meld je aan voor onze nieuwsbrief, praat met ons mee op LinkedIn en/of lees onze publicaties.

Doe mee op onze LinkedIn Community
Aanmelden nieuwsbrief
Publicaties

FAQ

Bekijk onze veelgestelde vragen en ontdek meer over Project FOTON.

Voor meer vragen kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Q1: CO2 omzetten in brandstof, is dat een utopie?

Eerder onderzoek van TNO en UHasselt heeft aangetoond dat het technisch haalbaar is om CO2 op laboratoriumschaal om te zetten naar waterstof en methanol. In het kader van het LUMEN-project willen we een mini-fabriek op labschaal van dit proces opzetten en aantonen dat het proces ook economisch haalbaar is.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Q2: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij de ontwikkeling van deze technologie?

Belangrijke uitdagingen bij de ontwikkeling van deze technologie zijn het ontwerp van een geschikte reactor en het proces voor de omzetting van CO2 in zonlicht naar waterstof en methanol. Verder moeten de bestaande katalysatoren verder worden verbeterd om hun productselectiviteit en -activiteit te optimaliseren.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Q3: Voor wie is dit interessant?

We zien kansen voor ondernemingen die hun CO2 -uitstoot willen verlagen, b.v. chemiebedrijven of staalfabrikanten. Ook zullen bedrijven die katalysatoren voor chemische processen produceren en fabrikanten van reactoren belangstelling hebben voor deze technologie.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Q4: Waar zou de koolstofdioxide (CO2) vandaan kunnen komen die gebruikt zou kunnen worden als grondstof?

Uit puntbronnen (staalbedrijven, energiecentrales etc.) of uit de direct air capture,.

Voor meer informatie neem contact met ons op.